Pedagogisch klimaat - deel 1

Online cursus Pedagogisch klimaat - deel 1

Wat wordt bedoeld met pedagogisch klimaat en welke factoren spelen hierbij een rol? In deze module leer je er alles over. In het bijzonder voor leerkrachten en voor iedereen met interesse in pedagogiek.

Wat wordt bedoeld met pedagogisch klimaat en welke factoren spelen hierbij een rol? Waarom is een goed pedagogisch klimaat belangrijk? Op welke manier kan je bouwen aan een positief pedagogisch klimaat? In deze module leer je er alles over. In het bijzonder voor leerkrachten en voor iedereen met interesse in pedagogiek.

Doel van de cursus

In de module 'Pedagogisch klimaat - deel I' leer je waarom het stellen van grenzen belangrijk is. Ook leer je op welke manier het pedagogisch klimaat invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen en op het opdoen van positieve ervaringen. 

Wat kan of ken je na de cursus

  • Je weet wat het pedagogisch klimaat inhoudt en je weet wat de kenmerken zijn van interventies die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat.
  • Je snapt het belang van goede relaties voor een goed pedagogisch klimaat en je kent manieren om deze relaties te leggen en te verbeteren. 
  • Je ziet het belang van regels binnen een school en je kent manieren om kinderen te betrekken bij het opstellen van school- en klassenregels.

Duur en studiebelasting

De cursus 'Pedagogisch klimaat - deel 1' duurt ongeveer 4 uur met een studiebelasting van 6 uur. 

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen. 

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij het houden van de orde in de klas en bij het scheppen van een positief pedagogisch klimaat.

Lesmaterialen

De cursus 'Pedagogisch klimaat - deel 1' bestaat uit: Online instructie, E-learning en een Toets na elke paragraaf.

Opbouw van de cursus

Deze training bestaat uit 4 modules. Allereerst wordt het thema 'orde houden' besproken aan de hand van de volgende thema's:

1. Wat is pedagogisch klimaat?

2. Verbinding

3. Ruimte binnen kaders

4. Afsluiting

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen gesteld over de inhoud. Aan het eind van een thema wordt vaak een reflectievraag over het thema gesteld.

Aantal modules

Deze training bestaat uit 4 modules.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 70 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Mondelinge vaardigheid
Motiveren
Zelfvertrouwen