Veiligheid op het werk.
Leerlijn

Veiligheid op het werk.

Veiligheid op het werk kent vandaag de dag veel factoren waar medewerkers rekening mee dienen te houden en waar aandacht voor moet zijn. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen; werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid.

Ten aanzien van veilig werken kun je als werknemer veel zelf doen. In de Arbowet staat dat werknemers en werkgevers samen moeten werken aan de uitvoering van het Arbobeleid. De werkgever moet er redelijkerwijs alles aan doen om te voorkomen dat medewerkers schade lijden door het werk. De werkgever moet op basis van regels in de Arbowet ook aan een aantal verplichtingen voldoen. Een aantal hebben we in deze leerlijn ondergebracht.

In ons land moeten ondernemers zich houden aan allerlei regels en wetten. In deze training word jij snel en op een overzichtelijke manier op de hoogte gesteld worden van wet- en regelgeving die je niet mag missen!

Al onze informatie staat tegenwoordig online en Cybercriminaliteit is dan ook aan de orde van de dag. Het is daarom belangrijk dat je slim en veilig omgaat met je eigen informatie en die van anderen.

Niemand wil met lege handen staan bij een ongeval. Door te weten wat u kunt doen, kunt u snel iemand helpen. Hoe meer werknemers een EHBO diploma heeft hoe meer kans dat het ergste op de werkvloer voorkomen kan worden.

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade aan de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze voorkomen dat er slachtoffers vallen.