Verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling

Online cursus Verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling

In deze cursus gaat het over de ontwikkelingen die opgroeiende kinderen doormaken - niet de lichamelijke veranderingen, maar de ontwikkelingen op mentaal gebied.

In deze cursus gaat het over de ontwikkelingen die opgroeiende kinderen doormaken - niet de lichamelijke veranderingen, maar de ontwikkelingen op mentaal gebied.

Opgroeien heeft zowel een verstandelijk als een sociaal-emotioneel aspect. Onder het verstandelijke aspect verstaan we doorgaans het leervermogen van het kind; het verwerken van indrukken en ervaringen, het verwerven van kennis en vaardigheden. Het sociaal-emotionele aspect omvat de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, overeenkomstig met de verwachtingen en gedragingen in een sociale context.

Wat komt er allemaal kijken bij volwassen worden? Wat kun je van je kind verwachten? En wanneer?

Dit zijn de vragen waarop deze cursus het antwoord geeft.