Mantelzorg

Online cursus Mantelzorg

Bij mantelzorg komt veel kijken. Deze cursus probeert hierbij meer informatie te verschaffen zodat je een duidelijker beeld krijgt van wat het begrip mantelzorg nu precies inhoudt, met wat voor regels en instanties je te maken kunt krijgen en wat voor hulpmiddelen beschikbaar zijn, niet alleen voor degene die de mantelzorg ontvangt, maar ook voor de mantelzorger zelf, en nog veel meer.

Bij mantelzorg komt veel kijken. Deze cursus probeert hierbij meer informatie te verschaffen zodat je een duidelijker beeld krijgt van wat het begrip mantelzorg nu precies inhoudt, met wat voor regels en instanties je te maken kunt krijgen en wat voor hulpmiddelen beschikbaar zijn, niet alleen voor degene die de mantelzorg ontvangt, maar ook voor de mantelzorger zelf, en nog veel meer.

Waar gaat de training over:

Het betreft laagdrempelige informatie vanuit ervaringen over mantelzorg.

Daarnaast is er een assessment Excel-sheet waarmee je kunt checken hoe zwaar (en misschien te zwaar) de mantelzorg je valt.

(Eigenlijk staat deze module niet op zichzelf, ze is onderdeel van de cursus "Alzheimer, dementie en mantelzorg"; deze nieuwe info is echter wel video-gebaseerd.)

Doelgroep:

Voor een ieder die ineens mantelzorger wordt, en niet weet wat hem overkomt, of andere geïnteresseerden. Er staat veel informatie in, hoe zaken aan te pakken.

Tijd:

48 minuten. Met de twee extra documenten erbij, kost het absorberen ongeveer 1 uur.