Denken in organisaties

Denken in organisaties

Pleidooi voor een nieuwe Verlichting
Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het is hoog tijd om anders na te denken over samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom.

Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwerking, vraag en aanbod, winstdenken en een amorele groei om de groei zorgt ervoor dat bedrijven krakend tot stilstand komen. De leefomgeving van toekomstige generaties loopt daarbij onherstelbare schade op. Het is hoog tijd om anders na te denken over samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom. Maar hoe dan? 

In Denken in organisaties grijpen Tjip de Jong en Joseph Kessels terug op de belangrijkste inzichten uit de verlichtingsfilosofie en passen die toe op vraagstukken van de 21ste eeuw. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie, vernieuwing en duurzame verandering. Al filosoferend komen zij tot een inspirerende routekaart waarmee ze nieuwe inzichten bieden om naar de toekomst van organisaties te kijken. Zij moedigen aan om weer zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen. 

Bij dit boek hoort een interactieve website: www.denkeninorganisaties.nl

Over de auteurs:

Tjip de Jong is zelfstandig organisatieadviseur en onderzoeker. Hij schreef eerder o.a. Verslaafd aan organiseren en de bestseller We presteerden nog lang en gelukkig. 


Joseph Kessels is emeritus hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente en coauteur van de bestseller Opleidingskunde. Samen met Cora Smit startte hij in 1977 Kessels & Smit.

Recensies:

Hét actuele thema is: veranderen. Want bestaande wetten en wijsheden raken achterhaald, de markteconomie rammelt en de opvatting dat groei onmisbaar is, wankelt. Maar hoe moeten we dan veranderen? Twee organisatieprofessionals belichten inzichten uit de oude verlichtingsfilosofie voor de ingrijpende vraagstukken waar organisaties thans mee worstelen om te overleven en om aantrekkelijk te blijven voor mondige werknemers. Want werk als bron van inkomsten moet individueel én maatschappelijk ook ervaren worden als betekenisvol, als iets dat ertoe doet, duurzaam is en ruimte laat voor toekomstige generaties. Hoe vertaal je die ambities in realistische activiteiten in organisaties? Na een terugblik op wat de Verlichting Europa opgeleverd heeft, laten de auteurs zien hoe dit denkgoed ons nú kan helpen bij het vinden van nieuwe visies op het functioneren van organisaties. Tot slot een bijzonder hoofdstuk 'Is dit allemaal wel waar?' alsof de auteurs willen waken voor nepnieuws. Een boek met een origineel denkpatroon over hoe het veranderen op gang kan komen. Met een ruime literatuuropgave.' C.M. Manni