Rock, Paper, Scissors

Rock, Paper, Scissors

Rock, Paper, Scissors (Samenvatting)

 

 

De auteur

Fisher is oorspronkelijk opgeleid als fysisch chemicus, werkzaam op het gebied van colloïd- en oppervlaktewetenschappen, hoewel Fisher sindsdien een graad in biologie en een MA in filosofie had behaald. Na bijna twee decennia werkzaam te zijn geweest in voedselonderzoek in Australië , met excursies naar biomedische wetenschap, nanotechnologie, mijnbouwtechniek en filosofie, verhuisde Fisher naar het VK. Eerst op de afdeling anatomie van University College London, en vervolgens op de afdeling natuurkunde van de Universiteit van Bristol, waar Fisher nog steeds een erepositie bekleed, en dat een tijdje heeft gecombineerd met het doceren van wetenschapscommunicatie aan de University of the West of England.

 

De samenvatter Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en een diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites. Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstonden ook de samenvattingen van SpeedMBA.