Organisatie-ontwerp (MBA)

Online cursus Organisatie-ontwerp (MBA)

Als je eenmaal in business bent, moet je zorgen dat de uitvoering van je operaties soepel verloopt. Naarmate hier meer mensen bij betrokken zijn wordt een heldere en vaste verdeling van het werk belangrijker, ofwel het “ontwerp” van de organisatie.

Als je eenmaal in business bent, moet je zorgen dat de uitvoering van je operaties soepel verloopt. Naarmate hier meer mensen bij betrokken zijn wordt een heldere en vaste verdeling van het werk belangrijker, ofwel het “ontwerp” van de organisatie. Daarbij is lange tijd geleund op de principes van scientific management, leidend tot traditionele structuren die zich kenmerken door hiërarchie, strakke processen, functionele scheiding van taken, en nog wat praktijken. Omdat zulke structuren naast hun voordelen ook tot flinke nadelen leiden, zijn er modernere vormen van organiseren gekomen die die nadelen reduceren.

Doel van de cursus

Doel is je te leren om organisaties die in beweging zijn en/of juist zijn vastgeroest beter te stroomlijnen t.b.v. meer effectiviteit en efficiëntie.

Wat kan of ken je na de cursus

  • Organisatieontwerp: wat is het, wat zijn bruikbare indelingen
  • Klassiek ontwerp: scientific management, de tools en praktijken, de voor- en nadelen daarvan
  • Modern ontwerp: welke “gaten” door klassiek organiseren op drie niveaus gerepareerd moeten worden, principes van modern organiseren, praktijken op drie niveaus, voorwaarden om er mee aan de slag te kunnen, vergelijking met klassiek

Duur en studiebelasting

De cursus 'Organisatie-ontwerp (MBA)' duurt ongeveer 3 uur. Wil je het maximale rendement uit je e-learning halen, gebruik dan de downloads en het oefenmateriaal bij de cursus. De totale studiebelasting bedraagt 4 uur.

Doelgroep en vooropleiding

De cursus is algemeen gezien voor iedereen die succesvoller wil functioneren in iedere mogelijke organisatie. Specifieker gezien is de cursus voor iedereen voor wie het nuttig is meer van management en bedrijfsvoering te begrijpen. Advies vooropleiding: HBO Bachelor

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de volgende vaardigheden: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Onderzoeken, Creëren en innoveren, Leren.

Lesmaterialen

De cursus 'Organisatie-ontwerp (MBA)' bestaat uit: Video's, Tools voor Persoonlijk Ontwikkeling, Aanbevolen aanpak, certificaat.

Opbouw van de cursus

De cursus begint met de introductiemodule van de grotere cursus waar dit een onderdeel van is. Die introductiemodule is optioneel. Als je deze niet kijkt mis je niks ten aanzien van dit specifieke onderwerp waarvoor je koos, maar het geeft je wel het gehele raamwerk waarin je “alles van business” kan plaatsen. Daarmee wordt ook de “plek” van dit onderwerp ten opzichte van alle overige onderwerpen duidelijk.

Dan volgt de cursus waar je voor koos (waar je dus ook meteen mee kan starten). Die bestaat uit een aantal video’s, met per video een bijbehorende set slides. Achteraf volgt een toets.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 3 modules. 

Toetsing

De module heeft een set evaluatievragen, alle o.b.v. keuze tussen A, B of C. Om te slagen moet je uiteindelijk 60% van de vragen goed hebben beantwoord.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!