Kwaliteitsverbetering (MBA)

Online cursus Kwaliteitsverbetering (MBA)

Leer werken met verbetertechnieken. Of je resultaten je nu bevallen of niet: dingen kunnen altijd beter. Je komt dan op het gebied van verbetering, ook wel “quality” of “excellence”. Hoe vergaand je dit domein wilt betreden hangt af van je tak van port, en van hoe je de balans tussen de voor- en de nadelen ziet, wat deels een kwestie van persoonlijke voorkeur is. Het is een breed domein, omdat er allerlei aanvliegroutes zijn om verbeteringen na te jagen.

Leer werken met verbetertechnieken. Of je resultaten je nu bevallen of niet: dingen kunnen altijd beter. Je komt dan op het gebied van verbetering, ook wel “quality” of “excellence”. Hoe vergaand je dit domein wilt betreden hangt af van je tak van port, en van hoe je de balans tussen de voor- en de nadelen ziet, wat deels een kwestie van persoonlijke voorkeur is. Het is een breed domein, omdat er allerlei aanvliegroutes zijn om verbeteringen na te jagen. Meer intuïtief of meer systematisch. Meer of minder streng in de leer (in een bepaalde aanpak moet je een willekeurige verbetering als een verslechtering zien). Algemener of specifieker. De heilige gralen in dit domein zijn Six Sigma en Lean. Deze cursus legt dit alles uit. Je ontdekt de twee invalshoeken van kwaliteit, de voor- en nadelen, richtlijnen, en tools.

Doel van de cursus

Doel is je te leren hoe kwaliteit te zien, met welke technieken je aan de slag kan om verbetering te realiseren, en je de afweging te leren maken of je hiermee aan de slag wilt.

Wat kan of ken je na de cursus

  • Wat kwaliteit is: intern en extern, gelaagdheid van kwaliteit, verschil in belang
  • De waarom-afweging: voordelen, nadelen, verschillen in kwaliteitsmentaliteit
  • Hoe je aan kwaliteitsverbetering kan doen: intuïtieve tools, lean, six sigma

Duur en studiebelasting

De cursus 'Kwaliteitsverbetering (MBA)' duurt ongeveer 3 uur. Wil je het maximale rendement uit je e-learning halen, gebruik dan de downloads en het oefenmateriaal bij de cursus. De totale studiebelasting bedraagt 4 uur.

Doelgroep en vooropleiding

De cursus is voor iedereen die wil weten waar dit domein over gaat, een gedegen afweging wil kunnen maken rond er wel of juist niet mee te willen werken, en hoe dit dan te doen. Advies vooropleiding: HBO Bachelor

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de volgende vaardigheden: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Onderzoeken, Creëren en innoveren, Leren.

Lesmaterialen

De cursus 'Kwaliteitsverbetering (MBA)' bestaat uit: Video's, Tools voor Persoonlijk Ontwikkeling, Aanbevolen aanpak, certificaat.

Opbouw van de cursus

De cursus begint met de introductiemodule van de grotere cursus waar dit een onderdeel van is. Die introductiemodule is optioneel. Als je deze niet kijkt mis je niks ten aanzien van dit specifieke onderwerp waarvoor je koos, maar het geeft je wel het gehele raamwerk waarin je “alles van business” kan plaatsen. Daarmee wordt ook de “plek” van dit onderwerp ten opzichte van alle overige onderwerpen duidelijk.

Dan volgt de cursus waar je voor koos (waar je dus ook meteen mee kan starten). Die bestaat uit een aantal video’s, met per video een bijbehorende set slides. Achteraf volgt een toets.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 3 modules. 

Toetsing

De module heeft een set evaluatievragen, alle o.b.v. keuze tussen A, B of C. Om te slagen moet je uiteindelijk 60% van de vragen goed hebben beantwoord.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!