Personeelsplan schrijven

Online cursus Personeelsplan schrijven

Het schrijven van een evenwichtig personeelsplan is in sommige situaties nog urgenter dan het maken van een financieel plan. In deze online training leer je hoe je een personeelsplan samenstelt met een goed evenwicht tussen de hoeveelheid werk en de personeelsomvang. 

Hoeveel medewerkers telt je onderneming eigenlijk? Spoort de omvang van je personeel met de grootte van je bedrijf? En hoe weet je dat? Kan het met minder of moet het eigenlijk met meer? En hoe kom je daar achter? Dat zijn de vragen van een ondernemer die alleen te beantwoorden zijn via een planmatig personeelsbeleid. In de online training 'Personeelsplan schrijven' komt het allemaal aan bod.

Doel van de cursus

De online cursus 'Personeelsplan schrijven' helpt je bij het schrijven van een personeelsplan met de meest doeltreffende manier voor een balans tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk. 

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Schrijven van een personeelsplan
  • Kennis van voorwaarden voor een evenwichtig personeelsplan: leeftijdsopbouw, functieniveaus en salariëring
  • Inzetten personeelsplan als middel bij werving, planning van opleiding en bijscholing, mobiliteit en organisatieontwikkeling
  • Kennis van diverse soorten contracten

Duur en studiebelasting

De e-learning 'Personeelsplan schrijven' duurt ongeveer 35 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 1 week.

Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het op peil brengen en houden van een relevant personeelsbeleid binnen een onderneming, dus in ieder geval voor ondernemers zelf.

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Aansturen, Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren, Ondernemend en commercieel handelen, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen

De cursus 'Personeelsplan schrijven' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Begrippenlijst, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Reflectie balans, Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak.

Toetsing

De online cursus 'Personeelsplan schrijven' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!