Voortgezet lezen (1) - Gemotiveerd begrijpend lezen

Online cursus Voortgezet lezen (1) - Gemotiveerd begrijpend lezen

Deze eerste cursus over het voortgezet lezen is bedoeld voor leerkrachten die met oudere kinderen werken en geeft een praktische invulling voor het leesonderwijs van kinderen uit groep 5 tot en met 8. Deze cursus is het eerste deel van de cursussen over het voortgezet leesonderwijs.

In dit deel zal het gaan over het gemotiveerd begrijpend lezen. Besproken zal worden hoe je voortgezet lezen kunt integreren in je zaakvakonderwijs, hoe je je leerlingen kan motiveren om te lezen en hoe je het denkend lezen van je leerlingen kan vergroten. In het tweede deel zal het gaan over makkelijk en moeilijk lezen. Besproken zal worden hoe je de technische leesvaardigheid van je leerlingen kan onderhouden en wat studievaardigheid inhoudt. Ook wordt besproken hoe je het leesniveau van je leerlingen kunt evalueren en kunt differentiëren in je leesonderwijs. Aan het eind van deze twee cursussen zal je verschillende ideeën en handvatten hebben voor de praktische invulling van het leesonderwijs.

Doel van de cursus

In deze cursus leer je hoe je je leerlingen kan motiveren om te lezen, hoe je begrijpend lezen kan integreren in je zaakvakonderwijs en hoe het begrijpend leesonderwijs eruit moet zien, door het (hardop)denkend lezen te stimuleren.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je weet hoe je een groot deel van het voortgezet leren lezen kunt integreren in je zaakvak- of wereld-oriënterend onderwijs.
  • Je weet hoe je je aanpak van de leesbevordering kunt inrichten om de leesmotivatie en leestijd van je leerlingen te vergroten.
  • Je weet hoe je de didactiek van het (interactief) denkend lezen kunt optimaliseren als een belangrijke manier om het lezen voor leesbegrip bij je leerlingen te verbeteren.

Duur en studiebelasting

De cursus Voortgezet lezen (1) - Gemotiveerd begrijpend lezen duurt ongeveer 6 uur met een studiebelasting van 8 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren die met oudere kinderen werken (VO). Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Je breidt je kennis uit over het voortgezet lezen van je leerlingen en hoe je dit kan stimuleren. Je ontwikkelt je leerkrachtvaardigheden door activiteiten in en buiten de klas uit te voeren die het voortgezet lezen van je leerlingen zullen stimuleren.

Lesmaterialen

De cursus Voortgezet lezen (1) - Gemotiveerd begrijpend lezen bestaat uit: Online instructie, e-learning, praktijkopdrachten en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt het voortgezet lezen besproken aan de hand van drie thema's:

  1. Lezen voor kennis
  2. Leesbevordering
  3. Begrijpend lezen is denkend lezen

Binnen elk thema vind je subthema's. Hierbij worden verschillende soorten vragen gesteld. Zo worden er leesvragen bij de artikelen gesteld. Dit zijn vragen die je helpen om het artikel denkend te bestuderen en om te reflecteren op je eigen praktijk. Daarnaast zullen er kennisvragen over de inhoud worden gesteld. Ook vind je bij de subthema’s praktijkopdrachten. Deze zijn bedoeld om te reflecteren op je eigen praktijk en de opgedane inzichten toe te passen om je eigen handelen verder te ontwikkelen en je leesonderwijs nog beter vorm te geven. De voorbereiding op deze praktijkopdrachten doe je in deze cursus. Vervolgens voer je deze opdrachten in de praktijk uit. Dit kan ook na de cursus gedaan worden. Als je de cursus hebt afgerond kun je daarna altijd terug om je beantwoording nog eens terug te lezen.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 90 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Ontwikkelen medewerkers
Schriftelijke vaardigheid