Jonge kind

Online cursus Jonge kind

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die werken met jonge kinderen en geeft een algemene introductie op hoe het onderwijs aan jonge kinderen eruit zou moeten zien.

Het onderwijs aan het jonge kind komt steeds meer in de belangstelling. Scholen hebben veel ruimte om dit onderwijs verantwoord en volgens eigen visie en beleid in te vullen. Wat blijkt? Veel scholen hebben helemaal nog geen visie en beleid beschreven. Hoe kunnen leerkrachten op die scholen dan verantwoord lesgeven aan deze jonge kinderen? Deze cursus hoopt leerkrachten hierbij te helpen en hen handvatten te geven voor het onderwijs aan jonge kinderen.

Doel van de cursus

In deze cursus leer je wie en hoe jonge kinderen zijn, hoe zij zich ontwikkelen en hoe het onderwijs voor deze jonge kinderen eruit moet zien.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je weet wie jonge kinderen zijn en hoe zij zich ontwikkelen.
  • Je kunt uitleggen waarom spel het meest belangrijk is in het onderwijs aan jonge kinderen en kunt ook andere aspecten van het onderwijs aan jonge kinderen noemen.
  • Je weet welke leerkrachtvaardigheden je moet gebruiken in het onderwijs aan jonge kinderen en je kan reflecteren op je eigen leerkrachtvaardigheden.
  • Je weet welke begeleiding jonge kinderen nodig hebben en kan hen de juiste begeleiding geven.
  • Je weet hoe je het aan de hand van de gegeven handvatten het onderwijs aan jonge kinderen en de begeleiding van jonge kinderen kunt vormgeven en kan dit ook in praktijk brengen.

Duur en studiebelasting

De cursus Jonge kind duurt ongeveer 6 uur met een studiebelasting van 8 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten die met jonge kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus breidt je je kennis uit over jonge kinderen, wat hun onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften zijn en hoe je hen hierin tegemoet kan komen in je onderwijs. Ook kan je door gebruik te maken van de aangereikte handvatten in de cursus je organisatorische, pedagogische en didactische leerkrachtvaardigheden ontwikkelen.

Lesmaterialen

De cursus Jonge kind bestaat uit: Online instructie, E-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt het onderwijs aan jonge kinderen besproken aan de hand van vier thema's:

  1. Ontwikkeling jonge kind
  2. Onderwijs
  3. Leerkrachtvaardigheden
  4. Begeleiding

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld. Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag over het thema gesteld.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 90 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Motiveren
Oordeelsvorming