Hooggevoeligheid op de werkvloer

Online cursus Hooggevoeligheid op de werkvloer

Hoe creëer je een werkvloer die geschikt is voor hoog sensitieve personen (=HSP’ers)? Wie is de hoog sensitieve medewerker? Over welke talenten beschikken deze medewerkers, wat hebben ze nodig en wat kan jij doen? In deze cursus krijg je antwoord op deze vragen en je leert hoe je voor een HSP vriendelijke werkvloer kan zorgen.

Introductie

Als hoog sensitieve medewerkers zich erkennen als hoog sensitief en daarbij ook kenbaar maken wat ze precies nodig hebben binnen organisaties, is het gevolg dat ze hierna te maken krijgen met veelal negatieve reacties. Uitgelachen, gekleineerd of niet serieus genomen worden is dan regelmatig aan de orde. Veel van deze reacties komen voort uit het feit dat er geen kennis is opgedaan over wie deze mensen zijn en wat ze nodig hebben. Ook is hoe de werkvloer op dit moment over mensen die ‘anders’ zijn denkt een oorzaak voor deze reacties. Deze reacties resulteren in het slechtste geval voor onnodig veel uitval onder de hoog sensitieve medewerkers door bijvoorbeeld stress. In deze omgeving kunnen de hoog sensitieve medewerkers niet goed functioneren. Dat kost jou als werkgever veel geld door ziekteverzuim. Dat is harstikke zonde! Door middel van een paar simpele stappen begrijp je wie deze mensen zijn en wat ze nodig hebben. Door deze stappen toe te passen barst de werkvloer straks van het werkplezier!

Doel van de cursus

Het eerste doel is om te leren hoe je stap voor stap een werkomgeving creëert waar HSP’ers zich thuis en gezien voelen.

Het tweede doel is om een spiegel voor te houden hoe jij als leidinggevende denkt over mensen die op een andere manier functioneren dan wat men bestempeld als ‘normaal’.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je hebt inzicht in de cijfers rond om verzuim van HSP’ers en de oorzaken hiervan.
  • Je kent de talenten en valkuilen van HSP’ers
  • Je kent de factoren die ervoor zorgen dat een werkvloer HSP vriendelijk gemaakt kan worden en welke rol de leidinggevende en werknemer daarin bekleden.
  • Je kent de drie factoren die voor een juiste werkbalans zorgen.
  • Je hebt inzicht verkregen in hoe HSP vriendelijk jouw organisatie is en wat je zou kunnen verbeteren.

Duur en studiebelasting

Het grootste gedeelte van de theorie is in podcast vorm opgenomen. Ook is een deel van de theorie beschreven. De theorie luisteren en lezen komen uiteindelijk neer op ongeveer 60 minuten.

Daarnaast is er per hoofdstuk een aantal opdrachten opgenomen. Dit zijn opdrachten die onderzoekend van aard zijn en vragen tijd. Het is afhankelijk per gebruiker hoeveel tijd er in gestoken wordt. Een schatting ligt tussen de zes á acht uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor managers, leidinggevenden, teamleiders, werkgevers.

Vaardigheden

Deze cursus helpt je om inzicht te verkrijgen hoe je met hoog sensitieve medewerkers omgaat en hoe je deze mensen het beste in kan zetten. Terwijl de cursus gaande is, leer je op een andere, nieuwe manier gesprekken voeren en leidinggeven dan wat is aangeleerd. Het resulteert in een vriendelijkere werkvloer voor hoog sensitieve mensen.

Lesmaterialen

De cursus ‘De HSP vriendelijke werkvloer’ bestaat uit een e-learning met audio en tekst, oefeningen en een bronnenlijst. 

Opbouw van de cursus

Deze cursus is opgebouwd uit drie hoofdtukken. Elk hoofdstuk bevat een deel theorie om te luisteren en aan het eind wordt het hoofdstuk afgesloten met een oefening en reflectie.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 3 modules.

Toetsing

Er vindt geen toetsing plaats, wel bevat elk hoofdstuk ter afsluiting een reflectie.

Certificaat

Na afronding, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Betrokkenheid