Pathologie

Online cursus Pathologie

Wil jij meer kennis over ziekten opdoen uit interesse of heb je die nodig voor je werk? Dan is deze online training een goede start. De online cursus biedt je een basisintroductie in de ziekteleer waarmee jij je kennis niet alleen kunt vergroten, maar ook een solide grondslag legt voor effectief verder studeren.

Deze online cursus geeft je een basisintroductie van de ziekteleer en maakt deel uit van het thema gezondheid, zorg & welzijn.

Ziekte, we krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Er wordt veel over gepraat en geschreven. Maar wat weet jij er nou eigenlijk echt van, dat wil zeggen: vanuit een iets breder perspectief dan dat van jouw eigen kwaal? Wil je weten hoe ziekten over het algemeen ontstaan en vooral ook hoe ze zijn te genezen? En als herstel niet mogelijk is, hoe leer je ermee om te gaan? Wil jij meer kennis over ziekten opdoen uit interesse of heb je die nodig voor je werk? Dan is deze online training een goede start. De online cursus biedt je een basisintroductie in de ziekteleer waarmee jij je kennis niet alleen kunt vergroten, maar ook een solide grondslag legt voor effectief verder studeren.

Pathologie wordt ook wel ziekteleer genoemd. Deze e-learning biedt jou een basiskennis ziekteleer. Je leert meer over veelvoorkomende ziekten en aandoeningen. Eerst leggen we uit hoe de behandelde ziekten en aandoeningen ontstaan en vervolgens hoe je ze eventueel kunt voorkomen of genezen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: kanker, oorpijn, psoriasis, eczeem en ontstekingen. Deze online training is bij uitstek geschikt voor professionals op (para-)medisch gebied die hun kennis willen opfrissen of vergroten.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Pathologie' duurt ongeveer 150 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2 maanden.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor professionals en studenten op (para-)medisch gebied die hun kennis willen vergroten of opfrissen en voor 'gewone' geïnteresseerden die graag willen weten waar ze over praten. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Onderzoeken, Leren.

Lesmaterialen
De cursus 'Pathologie - Kennis over ziekteleer opfrissen voor verzorgende, verpleegkundige, doktersassistent etc.' bestaat uit: E-Book, VideoColleges, Lijst van medische termen en begrippen, Samenvatting, Oefenvragen, Pathologiekwartet.

Toetsing
De online cursus 'Pathologie - Kennis over ziekteleer opfrissen voor verzorgende, verpleegkundige, doktersassistent etc.' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!