Persoonlijkheidsstoornissen

Online cursus Persoonlijkheidsstoornissen

Als je deze online cursus hebt gedaan, ben je in staat om de voornaamste zin en onzin op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen van elkaar te onderscheiden. De typische kenmerken die volgens de nieuwste medische inzichten horen bij storingen van de menselijke persoonlijkheid zullen besproken worden.

Deze online cursus leert je alles rondom het thema persoonlijkheidsstoornissen en maakt deel uit van het thema gezondheid, zorg & welzijn.

Vaak, misschien wel te vaak, worden mensen weggezet met een zogenaamde psychiatrische diagnose. Als je deze online training hebt gedaan, ben je in staat om de voornaamste zin en onzin op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen van elkaar te onderscheiden. De e-learning beschrijft de typische kenmerken die volgens de nieuwste medische inzichten horen bij storingen van de menselijke persoonlijkheid. We geven zowel aandacht aan de theorie op medisch gebied als aan de praktische vraag 'Hoe moet ik omgaan met...?'.

De online cursus 'Persoonlijkheidsstoornissen' geeft eerst uitleg over de belangrijkste visies op wat een persoonlijkheid eigenlijk is; zo wordt de theorie van de temperamenten van Hippocrates beschreven naast het recente model van de Big Five. Vervolgens leer je met behulp van de indeling in DSM-IV TR de nu bekende stoornissen van de persoonlijkheid herkennen. Binnen Cluster A de paranoïde, schizoïde en schizotypische stoornis; in Cluster B komen borderline en de antisociale, theatrale en narcistische stoornis ter sprake. In Cluster C besteed je aandacht aan de ontwijkende, de afhankelijke en de obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Behalve een beschrijving van de kenmerken geeft deze online training ook inzicht in hoe je het beste kunt omgaan met mensen in je omgeving die vermoedelijk lijden aan een persoonlijkheidsstoornis.

Duur van de online cursus
De e-learning Persoonlijkheidsstoornissen duurt ongeveer 50 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2 weken.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor zorgverleners, mantelzorgers en andere personen die al dan niet beroepsmatig betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen die aan een persoonlijkheidsstoornis lijden. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Ethisch en integer handelen, Analyseren, Onderzoeken.

Lesmaterialen
De cursus 'Persoonlijkheidsstoornissen - Introductie in de ziekteleer, met deskundige uitleg over de meest voorkomende psychiatrische stoornissen' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Vragenlijst, Samenvatting, Big5-kaart, Indeling DSMIV-TR, Clusterindeling, Aanbevolen aanpak.

Toetsing
De online cursus 'Persoonlijkheidsstoornissen - Introductie in de ziekteleer, met deskundige uitleg over de meest voorkomende psychiatrische stoornissen' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!