Instrueren

Online cursus Instrueren

Als je leiding geeft binnen een organisatie moet je vaak dingen uitleggen. Een vaste leidraad voor instructies scheelt je een hoop denkwerk. De online cursus 'Instrueren'  geeft je zo'n heldere leidraad.

Als je leiding geeft binnen een organisatie moet je vaak dingen uitleggen. Een vaste leidraad voor instructies scheelt je een hoop denkwerk. De online cursus 'Instrueren'  geeft je zo'n heldere leidraad. Met zinvolle aanwijzingen om een instructie voor jezelf en voor je medewerkers zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen.

Doel van de cursus

In de online cursus 'Instrueren' leer je hoe je medewerkers in een organisatie op doeltreffende wijze instrueert. 

Wat kan of ken je na de cursus

  • Kennis van het belang van instructies
  • Kennis van verschillende instructievormen
  • Kennis van structuur van een instructie
  • Toepassen van stapsgewijs instrueren als onderdeel van coachend leidinggeven

Duur en studiebelasting

De e-learning 'Instrueren' duurt ongeveer 1 uur. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa circa 2 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze e-learning is geschikt voor leidinggevenden en verder voor iedereen die binnen een organisatie onder meer als taak heeft instructies te geven aan collega's en/of andere medewerkers. Advies vooropleiding: MBO2

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Aansturen, Begeleiden, Instructies en procedures opvolgen. 

Lesmaterialen

De cursus 'Instrueren' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Communicatieopdracht, Praktijkopdracht, Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak, invulformulier voorbereiding.

Opbouw van de cursus

Deze cursus is opgebouwd uit diverse e-learning leerobjecten en bevat tevens aanvullend oefenmateriaal. Aan het einde van de cursus is er een eindtoets. 

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 1 module. 

Toetsing

De online cursus 'Instrueren' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!