Het aanbod

Getting Things Done: De kunst van stressvrije productiviteit (samenvatting)
Getting Things Done: De kunst van stressvrije productiviteit (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 10
Start with Why (samenvatting)
Start with Why (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 9
Blue Ocean Strategy (samenvatting)
Blue Ocean Strategy (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 9
Holacracy (samenvatting)
Holacracy (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 1 uur
 • 9
Purple Cow (samenvatting)
Purple Cow (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 9
Six Thinking Hats (samenvatting)
Six Thinking Hats (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 8
Mindset (samenvatting)
Mindset (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 7
The subtle art of not giving a fuck (samenvatting)
The subtle art of not giving a fuck (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 8
Never Split The Difference (samenvatting)
Never Split The Difference (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 7,3
De 15 geheimen over timemanagement (samenvatting)
De 15 geheimen over timemanagement (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 7,3
Rich Dad, Poor Dad (samenvatting)
Rich Dad, Poor Dad (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 6
The principles of scientific management (samenvatting)
The principles of scientific management (samenvatting)
 • Samenvatting
How to win friends and influence people (samenvatting)
How to win friends and influence people (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 1 uur
 • 6
Wealth of Nations (samenvatting)
Wealth of Nations (samenvatting)
 • Samenvatting
Management (samenvatting)
Management (samenvatting)
 • Samenvatting
The E-myth Revisited (samenvatting)
The E-myth Revisited (samenvatting)
 • Samenvatting
The Long Tail (samenvatting)
The Long Tail (samenvatting)
 • Samenvatting
The Short History of Financial Euphoria (samenvatting)
The Short History of Financial Euphoria (samenvatting)
 • Samenvatting
 • 6
The 7 habits of highly effective people & the 8th habit (samenvatting)
The 7 habits of highly effective people & the 8th habit (samenvatting)
 • Samenvatting
The innovator’s dilemma (samenvatting)
The innovator’s dilemma (samenvatting)
 • Samenvatting
The five dysfunctions of a team (samenvatting)
The five dysfunctions of a team (samenvatting)
 • Samenvatting
Beautiful Constraint (samenvatting)
Beautiful Constraint (samenvatting)
 • Samenvatting
Crossing the Chasm (samenvatting)
Crossing the Chasm (samenvatting)
 • Samenvatting
Structures in Fives (samenvatting)
Structures in Fives (samenvatting)
 • Samenvatting
Emotional Intelligence (samenvatting)
Emotional Intelligence (samenvatting)
 • Samenvatting
The Lean Startup (samenvatting)
The Lean Startup (samenvatting)
 • Samenvatting
Nudge (samenvatting)
Nudge (samenvatting)
 • Samenvatting
Zero to One (samenvatting)
Zero to One (samenvatting)
 • Samenvatting
De Heerser - Il Principe (samenvatting)
De Heerser - Il Principe (samenvatting)
 • Samenvatting
The Millionaire Fastlane (samenvatting)
The Millionaire Fastlane (samenvatting)
 • Samenvatting