Op #1 in Google - SEO Essentials

Online cursus Op #1 in Google - SEO Essentials

In deze cursus SEO (search engine optimization) leer je wat er allemaal toe doet om hoger te klimmen in Google en uiteindelijk op 1 te komen.

In deze cursus SEO (search engine optimization) leer je wat er allemaal toe doet om hoger te klimmen in Google en uiteindelijk op 1 te komen. Dat heeft vele makkelijke en sommige iets minder makkelijke aspecten. Ten aanzien van de makkelijke geeft de cursus precies aan wat te doen. Ten aanzien van de minder makkelijke wordt aangegeven wat je ook nog allemaal zou kunnen optimaliseren, en waar je dan verdere info vandaan haalt. De cursus is zeer logisch gestructureerd, volledig qua dekking van onderwerpen, en puur gericht op praktische verbeterstappen – niet op achtergrondkennis. 

Doel van de cursus

Doel is hoger te komen in Google en uiteraard liefst helemaal bovenaan. Dit komt neer op verbeteren van de ranking van de pagina’s waar je dit op toepast. Dit wil niet per se zeggen dat je meteen op de eerste pagina zal verschijnen, maar verhogen van je rankingpositie zal zeker gebeuren. Hoe meer en breder je het toepast, hoe hoger je zal komen. Voor de makkelijke aspecten van SEO is het doel je direct inzicht te geven in wat te doen. Voor de iets minder makkelijke aspecten is het doel je te laten weten dat die ook bestaan, en waar je door kan studeren om ook die aspecten aan te pakken.

Doelgroep

De cursus is met name voor beginners in SEO, en mensen die al langer weten van enkele “bits and pieces”, maar nu wel een keer het overzicht willen zien. De cursus is specifieker voor mensen die content willen produceren om een betere plek in de markt en met SEO te krijgen.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je kent de plek van SEO in het spectrum van online Marketing & Sales
  • Je snapt wat SEO wel en niet is, en snapt de uitdagingen van SEO
  • Je weet hoe afzonderlijke stukken content voor SEO te optimaliseren
  • Je weet hoe je site als gehele content bron voor SEO te optimaliseren
  • Je kent de basis tooling voor SEO en snapt de verschillen
  • Je weet welke technische aspecten verder nog van belang zijn en hoe/waar je dit verder kan uitzoeken
  • Je kent de valkuilen van SEO

Duur en studiebelasting

De video’s van deze online cursus duren samen ruim 4 uur. Dit is zonder eigen verdere bestudering/doorloop van de slides, de toets, en zonder toepassing. Als je deze onderdelen wel meerekent kom je al snel op 8 uur inclusief de eerste toepassingen op je eigen site.

Lesmaterialen

De cursus bestaat uit video’s en bijbehorende slides. Voor wie het liefst geheel zelfstandig en op eigen tempo lesstof verwerkt, zijn de slides voldoende. De video’s behandelen exact hetzelfde materiaal, maar lichten alles mondeling toe, en geven af en toe wat visuele toelichtingen bij diverse genoemde zaken.

De tools waarnaar verwezen wordt, alsook de aanvullende materialen, zijn op internet te vinden.

Er zijn vier modules: een introductie, een langer blok met uitleg over je eigen content en site als waardevolle bijdrage, een kort stuk over tech-gerelateerde zaken, en een afsluitend stuk, waarin ook logische vragen die je zal hebben aan bod komen. In totaal zijn er 4 video’s, waaronder de bijbehorende slides staan. De cursus sluit af met een overall toetsing.

Toetsing

De cursus heeft een set evaluatievragen, alle o.b.v. keuze tussen A, B of C. Om te slagen moet je uiteindelijk 60% van de vragen goed hebben beantwoord.

Certificaat

Als je slaagt voor alle toetsen, kan je per e-mail een gewaarmerkt certificaat ontvangen. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op andere portals / media plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Over de trainer, Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites.

Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstond ook SpeedMBA. Eerst als live seminar en later als serie online cursussen.

Creativiteit
Informatie-analyse
Klantgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Organisatiegericht aansturen
Schriftelijke vaardigheid