Het aanbod

Groepsdynamiek & orde houden
Groepsdynamiek & orde houden
 • E-learning
 • 4 uur
 • 9
Ouderbetrokkenheid PO
Ouderbetrokkenheid PO
 • E-learning
 • 4 uur
Begaafdheid (leraren)
Begaafdheid (leraren)
 • E-learning
 • 6 uur
Zone van naaste ontwikkeling - Oudere kind
Zone van naaste ontwikkeling - Oudere kind
 • E-learning
 • 6 uur
Voortgezet lezen (1) - Gemotiveerd begrijpend lezen
Voortgezet lezen (1) - Gemotiveerd begrijpend lezen
 • E-learning
 • 6 uur
Jonge kind
Jonge kind
 • E-learning
 • 6 uur
Hechting (leraren)
Hechting (leraren)
 • E-learning
 • 4 uur
Omgaan met een begaafd kind (voor ouders)
Omgaan met een begaafd kind (voor ouders)
 • E-learning
 • 6 uur
Voortgezet lezen (2) - Makkelijk en moeilijk lezen
Voortgezet lezen (2) - Makkelijk en moeilijk lezen
 • E-learning
 • 6 uur
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs
 • E-learning
 • 5 uur
Handelingsgerichte kindgesprekken: samen van analyse naar plan!
Handelingsgerichte kindgesprekken: samen van analyse naar plan!
 • E-learning
 • 5 uur
Directe Instructie (DI en EDI) - Wat is het en hoe zet ik dit in?
Directe Instructie (DI en EDI) - Wat is het en hoe zet ik dit in?
 • E-learning
 • 3 uur
Wat is dyscalculie?
Wat is dyscalculie?
 • E-learning
 • 2 uur
De taxonomie van Bloom
De taxonomie van Bloom
 • E-learning
 • 3 uur
Wat is de mindsettheorie en hoe zet ik dit in?
Wat is de mindsettheorie en hoe zet ik dit in?
 • E-learning
 • 3 uur
Spellingdidactiek op maat
Spellingdidactiek op maat
 • E-learning
 • 3 uur
Cognitie (1) - Cognitieve vaardigheden en processen
Cognitie (1) - Cognitieve vaardigheden en processen
 • E-learning
 • 3 uur
Cognitie (2) - Denkvaardigheden
Cognitie (2) - Denkvaardigheden
 • E-learning
Cognitie (3) - Wat is leren en hoe kan ik dit stimuleren?
Cognitie (3) - Wat is leren en hoe kan ik dit stimuleren?
 • E-learning
 • 3 uur