De zin en onzin van de Cito-toets

De zin en onzin van de Cito-toets

Vrijwel alle kinderen, en hun ouders, op de basisschool krijgen ermee te maken, de Cito-toets, voor velen is het een van de meest cruciale momenten op de lagere school. Maar is dit terecht? Wat betekent de uitslag van deze toets eigenlijk? En natuurlijk, wat kan je er als ouder aan doen om je kind beter voor te bereiden? Hier gaan we het in deze sessie over hebben.

Over de spreker

Terena heeft na de pabo-opleiding diverse klassen en een eigen praktijk opgestart. Als procesbegeleider leren leren en begrijpend lezen heeft ze ondertussen scholen begeleid. Na haar ontdekking hoe begrijpend lezen exact in elkaar zit, heeft ze een nieuwe didactische aanpak voor begrijpend lezen en probleemoplossend denken ontwikkeld: Sterk BEGRIP. Met passie traint zij vanuit Onderwijs2Go schoolteams, RT, ouders, leerlingen, maar ook woongroep- en werkbegeleiders.

Nieuw: Live leren 

Veel cursisten vinden het prettig om een studie geheel  zelfstandig te volgen. Toch merken we dat een grote groep gebruikers behoefte heeft aan extra begeleiding. Speciaal voor hen introduceren wij Live Leren. In de pilotperiode tot 1 januari 2022 kun je kosteloos meedoen. Na de pilot bedragen de kosten €395,- per jaar. Onze opleiders, experts en specialisten verzorgen dan dagelijks Live Leren sessies die jou helpen nog meer rendement te halen uit online leren.