De Volkskrant

De Volkskrant

De Volkskrant is een Nederlandse kwaliteitskrant met veel aandacht voor kunst en lifestyle. De krant richt zich op de hoger opgeleide lezer.

De Volkskrant  is een Nederlands dagblad en richt zich sinds de jaren 1960 op de hoger opgeleide lezer.

De krant plaatste zich tot aan de jaren 1990 links van het politieke midden. Later zou de krant meer op naar rechts opgeschoven zijn, aldus voormalig hoofdredacteur Philippe Remarque. De krant wordt naast NRC Handelsblad enTrouw gezien als een Nederlandse kwaliteitskrant. Door onder meer de opkomst van internet is het dagblad een koers gaan varen die nog meer past bij de belangstelling van hoger opgeleiden. Er kwam meer aandacht voor kunst en lifestyle en de opmaak van de krant werd meer gericht op het aantrekken van jonge lezers.