Strategie (MBA)

Online cursus Strategie (MBA)

Een bedrijf moet zichzelf succesvol in de wereld zien te houden. Bij de doordachte aanpak daarvan komt strategie kijken. Dit komt neer op sleutelen aan je bedrijf, opdat je er beter mee presteert. Dat sleutelen kan aan allerlei elementen.

Een bedrijf moet zichzelf succesvol in de wereld zien te houden. Bij de doordachte aanpak daarvan komt strategie kijken. Dit komt neer op sleutelen aan je bedrijf, opdat je er beter mee presteert. Dat sleutelen kan aan allerlei elementen, bijvoorbeeld aan wat je organisatie überhaupt wel en niet doet, aan welke marktvoordelen je daarin hebt ontworpen, aan je profiel ten opzichte van concurrentie, aan keuzen ten aanzien van klanten, aan hoe je ze effectief “bewerkt” met marketing en sales, enzovoort. Natuurlijk moet je daarvoor weten waar allemaal aan te denken, en hoe je een praktische strategie maakt. Dat alles komt hier aan bod.

Doel van de cursus

Doel is je te leren wat de strategische “hendels” zijn om te sleutelen aan het succes van je bedrijf op allerlei gebieden, en om je te leren hoe je tot een praktische strategie komt.

Wat kan of ken je na de cursus

  • Bestaansredenen: wat zijn visie, missie, strategie – en wat kunnen deze begrippen wel en niet voor je doen
  • Organisatie-elementen: verbeteren van je portfolio, activiteiten, en resources
  • Omgevingselementen: beter inspelen op klanten, concurrenten, en de keten
  • Positionering: voordelen inbouwen t.a.v. productie, product, markt, transacties
  • Strategie maken: waar haal je de ideeën vandaan, hoe doe je het stap voor stap

Duur en studiebelasting

De cursus 'Strategie (MBA)' duurt ongeveer 3 uur. Wil je het maximale rendement uit je e-learning halen, gebruik dan de downloads en het oefenmateriaal bij de cursus. De totale studiebelasting bedraagt 4 uur.

Doelgroep en vooropleiding

De cursus is algemeen gezien voor iedereen die succesvoller wil functioneren in iedere mogelijke organisatie. Specifieker gezien is de cursus voor mensen die in de positie zitten om strategisch aan het bedrijf te kunnen sleutelen. Advies vooropleiding: HBO Bachelor

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de volgende vaardigheden: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Onderzoeken, Creëren en innoveren, Leren.

Lesmaterialen

De cursus 'Strategie (MBA)' bestaat uit: Video's, Tools voor Persoonlijk Ontwikkeling, Aanbevolen aanpak, certificaat.

Opbouw van de cursus

De cursus begint met de introductiemodule van de grotere cursus waar dit een onderdeel van is. Die introductiemodule is optioneel. Als je deze niet kijkt mis je niks ten aanzien van dit specifieke onderwerp waarvoor je koos, maar het geeft je wel het gehele raamwerk waarin je “alles van business” kan plaatsen. Daarmee wordt ook de “plek” van dit onderwerp ten opzichte van alle overige onderwerpen duidelijk.

Dan volgt de cursus waar je voor koos (waar je dus ook meteen mee kan starten). Die bestaat uit een aantal video’s, met per video een bijbehorende set slides. Achteraf volgt een toets.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 3 modules. 

Toetsing

De module heeft een set evaluatievragen, alle o.b.v. keuze tussen A, B of C. Om te slagen moet je uiteindelijk 60% van de vragen goed hebben beantwoord.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!