HP/ De Tijd

HP/ De Tijd

Achtergronden bij uw dagelijks nieuws, columns die met een scherpe pen geschreven zijn en nog veel meer. Heerlijk, helder en een beetje brutaal. Nu ook op dit portal omdat persoonlijke ontwikkeling verder gaat dan online leren. 

HP/ De Tijd is een Nederlands opinieblad dat sinds 1990 wordt uitgegeven en vanaf 2012 tienmaal per jaar verschijnt.

HP/De Tijd volgt de politieke en culturele trends nauwgezet en houdt een vinger aan de pols van de maatschappij. De redactie verbindt zich niet aan welke politieke of maatschappelijke beweging dan ook, maar bericht altijd onafhankelijk, scherpzinnig en waar kan met humor.

Aanpassingsvermogen
Informatie-analyse
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Toekomstvisie